netwerk

Leergang Systeeminterventies

Het systeemdenken hanteert het relatienetwerk als aangrijpingspunt voor veranderingen in plaats van het tekort-schietende individu. In plaats van het maken van oorzaak-gevolg-schuld-analyses, probeert het systeemdenken zicht te krijgen op patronen die niemand gewild heeft, maar die toch iedereen in zijn greep lijken te hebben. In plaats van problemen in stukjes op te knippen, kijkt het systeemdenken naar het geheel. En in plaats van een strijd om de waarheid, zoekt het systeemdenken de verbinding door vanuit verschillende posities naar een vraagstuk in kwestie te kijken.

Download de brochure

LinkedInDelen