De Kennisgestuurde Intervisie

Het effectief aanpakken van vraagstukken die samenhangen met menselijk gedrag, is in hoge mate afhankelijk van adequate kennis over menselijk gedrag (meer). Stanford Business and Behavior professor Jeffrey Pfeffer, stelt zelfs dat verkeerde aannames over menselijk gedrag, de belangrijkste reden is voor het falen van management (zie ook: Hard Facts). De populaire motivatiegoeroe Dan Pinker beschreef het probleem zo in een populaire TED lezing: there is a gap between what science knows and business does.

Hoe dichten we die kloof en komen we tot meer effectieve oplossingen? Een optie is om managers op te leiden in psychologie. Dit is een goede optie, maar wel een lange termijn oplossing. Een andere optie is expertise in te huren. Hier zit een addertje onder het gras, want de praktijk leert dat de consultants tot de ‘business’ horen en vaak op afstand staan van de wetenschappelijke kennis. Een wetenschapper inhuren? Ook dit is vaak geen ideale oplossing, omdat de meeste goede wetenschappers ver van de praktijk af staan.

Om hier een oplossing te bieden hebben wij in de loop der jaren een werkvorm ontwikkeld die we de kennisgestuurde intervisie (KeGI) noemen. Deze intervisie bestaat uit drie stappen:
1. Interactieve lezing. Hierin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste kennis die relevant is voor de aangedragen problematiek. Gaat het bijvoorbeeld over eigenaarschap, dan komt onderzoek naar ‘psychological ownership’ en betrokkenheid aan de orde. In deze stap wordt een theoretisch raamwerk geschetst voor het begrijpen van de problematiek.
2. Analyse. Gezamenlijk wordt met behulp van het theoretisch raamwerk de problematiek geanalyseerd. Doel is hier tot een dieper begrip te komen van de problematiek en welke factoren binnen een team of organisatie erop van invloed zijn.
3. Aanpak. Op basis van inzicht in de problematiek wordt gezamenlijk nagedacht over een oplossingsrichting.

De kennisgestuurde intervisie is een vorm van evidence based practice en heeft elementen van opleiding, consultancy en coaching. Het doel is om gezamenlijk tot een effectieve aanpak te komen voor de uitdaging waar de opdrachtgever voor staat.

Bent u geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

LinkedInDelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *